PROMOCIJA OBOGAĆENIH PROIZVODA

SARADNJA SA ŠKOLAMA RODITELJSTVA I DOMOVIMA ZDRAVLJA

Početkom 2014. zajedno sa Centrom za društveno učešće u zdravlju "FOOD TO HEALTH", nevladinom organizacijom, započeli smo edukativnu kampanju u okviru koje pokušavamo da podignemo nivo svesti o bitnosti unosa folne kiseline i gvožđa.

• Svaki mesec trudnicama besplatne Škole roditeljstva "Nada Lazić" na predavanju dr Petra Borovića o pravilnoj ishrani u trudnoći pružamo osnovne informacije o značaju folana i delimo pakete sa obogaćenim brašnom i makaronima. Na sajtu Škole roditeljstva, koja se odvija u prostorijama kulturnog centra Majdan, možete se informisati o narednim predavanjima. (www.skolaroditeljstva.com).
• Takođe, imamo i uspešnu saradnju sa Domovima zdravlja na teritoriji opštine Beograd (DZ Savski venac, DZ Voždovac, DZ Stari grad, DZ Vračar, DZ Palilula, DZ Čukarica i ostali) i Vaši lekari sa odeljenja za ginekologiju, pedijatriju i opštu medicinu mogu da Vam pruže sve neophodne informacije o pravilnoj ishrani i obogaćenom brašnu.
• Svakog meseca, u Domu zdravlja Stari grad, trudnice koje dolaze u savetovalište na psiho-fizičku pripremu mogu se informisati o konceptu obogaćivanja brašna folnom kiselinom i gvožđem, kao i o značaju ovog minerala i vitamina za normalan razvoj deteta.